«روز دختر» رو بهتون تبریک نمی‌گم.

اغلب فمینیست‌هایی که می‌شناسم، شامل خودم، با روز دختر مخالفن. بنده با روز مرد و با روز زن هم مخالفم. تبریک یا تقبیح آدمی بخاطر جنسیتش؟
روز دخترکاملا توهین هست. چه دلیلی داره که حفظ باکرگی توسط یک شخص با اندام جنسی منتسب به زن، ارزش جشن گرفتن داشته باشه؟ باکرگی یک انتخابه. یک انتخاب کاملا شخصی که هیچ کسی نباید سرش تبریک یا تقبیح بشه. نه جنسیت، نه نداشتن سکس (یا داشتنش)، نباید جشن گرفته بشه.
این که شما زنی یا مردی یا پسری یا دختری یا هر چیز دیگه، دلیلی برای جشن نیست. آیا دستاورد شما به جنسیتتونه؟ اینه که چطور به دنیا اومدین؟
این که روز دختر رو جشن می‌گیریم، همونطوری که روز زن، مادر، یا مرد رو جشن می‌گیریم، فقط نشانه‌ی تقویت سکسیسم توی جامعست. چرا باید برای جنسیت‌ها روز جدایی رو جشن گرفت؟ آیا دلیلی جز تقویت جنسیت زدگی وجود داره که چیزی که نه دستاورد شخصی هست و نه انتخاب و نه دلیلی برای جشن گرفتن، جشن گرفته بشه؟

پیش از این در روز ۸ مارس (مارچ)، روز زن رو تبریک می‌گفتم و بهانه‌ای میدیدم برای باز ارائه دیدگاهم نسبت به تبعیض جنسی.
از این بابت عذر خواهم.
ازین به بعد نه روز مرد و نه روز زن، نه هیچ روزی که جنسیت‌زدگی رو تقویت کنه، نژاد پرستی یا هر گونه کلیشه‌ای رو، تبریک نمی‌گم و نخواهم گفت. و از همه کسانی که حتی ذره‌ای تحت تاثیر این اشتباه من بودن، تمامی انسان‌های روی زمین، عذرخواهم.

Facebook.com/amirography

Advertisements